JORDI ARTÉS MOTO SL · C/ Freser, 202-204 · 08026 Barcelona
Tel 93 455 60 67 · Mov 667 61 66 84 · Fax 93 456 01 18 · artesmoto@artesmoto.com